Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Terminliste per 30/12-12

Det har blitt noen endringer i terminlista for inneværende sesong. Her er en oppsummering av aktivitetene som kommer.

Opprinnelig terminliste 2012-2013

Felles terminliste for ski og skiskyting for sesongen 12-13. (Blått markerer skiskyting, mens grønt markerer ski).

Finnmark skiskytterkrets sin terminliste 2011-2012

Terminlista fra Finnmark skiskytterkrets står fortsatt som foreløpig, men dette skal være "sist reviderte utgave" (publiseret 22. desember).Terminliste skiskyting

Bul ski og skiskyting sin terminliste for skiskyting 2011-2012 (publisert 22. desember).