Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Samhold og glede gir stor entusiasme. Det har vi sett i snart 100 år!

Redaktør av BULs Historiebok (1997) Magne Kveseth skriver i sitt forord (redigert ned):

BUL er et idrettslag som alle andre, men likevel forskjellig. Selv om markedskreftene også har innhentet Bossekop Ungdomslag, lever dugnadsånder fortsatt. Den positive lokalpatriotismen og gleden ved å skape noe, som man deretter eier, den lever i Bossekop Ungdomslag. Medlemmene er ikke historieløse og arven fra stifterne blir tatt vare på. Den ånden kan utøvere, trenere og lokalsamfunn være glade for er levende, og kanskje til og med være en smule stolte over.

Skal et lag bli godt er det flere faktorer som spiller inn en bare den fysiske prestasjonsevnen som blir satt på prøve. Samarbeid er uhyre viktig og samhandling mellom spillerne på laget og resten av miljøet er avgjørende. For enten man spiller fotball eller håndball, selger lodd eller pølser og brus, gjør man en viktig innsats for fellesskapet og klubben.

Bossekop UL har i alle år vært en sosial samfunnsaktør å regne med. Lederne og også trenerne har gjennom sin innsats oftet kveld etter kveld, helg etter helg for å gi et tilbud, som skal nå til flest mulig innenfor en idrett, en aldersgruppe og et nærområde.

Bossekop UL er laget med stor L. Hvordan man enn snur og vender på historien slutter sirkelen med laget som det viktigste. Stjerner, bredde, styre, administrativ ledelse, det sosiale engasjementet og kanskje ikke minst publikum, alt har sitt utspring i laget. Det er forskjell på et landsens idrettslag som BUL og toppklubber med stjernelønninger, tiol mer eller mindre sportslig begavede utøvere. I BUL har man, som i andre klubber, sin egen moralkodeks. I BUL gjør man det man må, når man må. Pliktfølelsen blant ledere, utøvere og støttespillere i laget har andre mye å lære av. Bossekop Ungdomslag er viktig for bygda. Det kommer man ikke utenom.

En klubb i vekst 
Bossekop Ungdomslag (BUL) er et fleridrettslag med tilhørighet i Alta. Alta er den største byen i Finnmark, med sine om lag 18 000 innbyggere.  Våre undergrupper består av fotball, håndball, ski/skiskyting, skøyter og barneidrett. I barneidretten rullerer de mellom alle aktivitetene etter sesong. Idrettslaget har et hovedstyre bestående av samtlige gruppeledere og et arbeidsutvalg med leder, hovedkasserer, sekretær, styremedlem og varamedlem. Alle gruppene har egne gruppestyrer. Laget ble stiftet i 1912, og har siden den gang hatt en sentral rolle i utviklingen av byens lokalmiljø. Vi har også opplevd en stor vekst, og per dags dato har medlemstallet passert 1400. Vi er stolte over at så mange personer ønsker å være en del av klubben!
 
Vi retter et spesielt fokus på barn og ungdom når det gjelder vårt aktivitetstilbud, og vektlegger derfor bredde fremfor topp. Vi har en enorm aktivitet i klubben, bare i fotball gruppa vår aktiviserer vi ca. 500 barn og ungdom fra mygg- til seniornivå. For oss er det viktig å ha et godt aktivitetstilbud som når mange barn og unge, og som videre kan være med på å skape et trygt og levende nærmiljø både for store og små. Dette har vi klart hittil, ved hjelp av mange engasjerte frivillige som ofrer både kvelder og helger i sin innsats for lokalmiljøet. Deres engasjement er verdifullt, enten det dreier seg om trengergjerninger, loddsalg, deltakelse i styreverv eller vaffelsteking på en av våre mange arrangementer. Et grovt anslag gjort internt i klubben viser at dugnadsarbeidet i laget utgjør til sammen ca. 20-25 årsverk. Det er ingen tvil om at det nettopp er det frivillige engasjementet som er kjernen i BUL, og vi tror engasjementet skyldes at de fleste kan identifisere seg med våre grunnleggende verdier. Vår filosofi er i all hovedsak bygget på at man skal ha det gøy sammen med andre. Glede, samhold og entusiasme er derfor viktig for oss. Vi ønsker at alle i byen skal ha et godt aktivitetstilbud, uavhengig av ferdighetsnivå og egenskaper.
 
BUL er ikke bare et idrettelag. Ved siden av idretten er den sosiale delen svært viktig, og vi tror at det å kunne møte andre mennesker er en veldig viktig motivasjon for alle aktivitetene som finner sted i laget - enten det dreier seg om treninger, møter, arrangementer eller dugnader. Samtidig har vi også vært en pådriver- ikke bare med tanke på klubbutvikling, men også når det gjelder utviklingen av lokalmiljøet generelt. Det er ikke urimelig av oss å si at vi har tatt på oss oppgaver som egentlig skulle tilfalle det offentlige, spesielt når det kommer til anleggsutvikling. Men vi har lært at dersom man vil ha noe gjennomført, må man som regel gjøre det selv. Samholdet og innsatsviljen er forankret i vår historie, og den er vi stolte av.
 
 
 
 


| Mer++