Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Årsmøte BUL Fotball - nytt styre på plass

BUL Fotball styret årsmøte 2013Her er det nye styret i BUL Fotball sammen med de styremedlemmene som takket for seg på årsmøtet mandag 18. mars.
Det nye styret er slik:

Leder: Ove Kristian Johansen (ikke på valg)
Nestleder: Roy Hermann Heggelund (ikke på valg)
Styremedl: Inger Jørstad (valgt for 2 år)
Styremedl: Anniken Edvardsen (valgt for 2 år)
Styremedl: Viggo Johannessen (valgt for 2 år)
Vara: Bendik Hardersen (valgt for 1 år)
Vara: Hans-Jørgen Andersen (valgt for 1 år)

Vi ønsker det nye styret lykke til!


| Mer++