Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Årsmøte BUL onsdag 20. mars

Årsmøtet for BUL er satt til onsdag 20. mars kl. 18.00 på Klubbhuset. Forslagsfrist onsdag 6.mars. Forslag sendes hovedstyret@bul-alta.no eller Bossekop Ungdomslag, Hovedstyret, Thomasbakkveien 22, 9513 Alta. Medlemmer fra 15 år har årsmøterettigheter; forslags-, møte-, tale- og stemmerett. Hovedstyret har innstillingsmøte torsdag 7. mars.
Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig på Klubbhuset fra onsdag 14. mars.
BUL logo blå_100x116


| Mer++