Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Barneidrettsgruppa

Barneidrettsgruppa har et uformelt styre som ivaretar administrative oppgaver i BUL barneidrett. Barneidrettsgruppa er direkte underlagt hovedstyret. Barneidrettsgruppa består av foreldre med tilknytting barneidretten, og per dags dato har gruppa følgende medlemmer:
Leder:
Lise Mette Heggheim 934 08 650

Andre medlemmer:
Tore Kalland mob: 915 67 095
Lill-Eli Johansen: 934 41 727
Jan Arne Pettersen: 904 77 578
Nina Heggeli: 992 41 787
Gunn Mirja Eikseth: 900 43 670


| Mer++