Bossekop Ungdomslag - Forsiden

Argumenter for og skisser av plassering treningshall ved BUL-hallen

Bilde håndball til nettHer finner du noen klipp fra utredningen rundt ny treningshall ved BUL-hallen, samt link til skisse over alternativene.

"Siden 1982 har Alta vokst og mange flere brukere er kommet til. Før BUL- hallen ble bygd, var situasjonen prekær og mange barn og unge måtte avvises da det ikke var treningsmuligheter. Ved seriestart i år hadde BUL 22, Alta IF 17, Tverrelvdalen IL 7 og Frea 4 påmeldte lag i serien. Dette blir til sammen 50 lag for de mellom 10 og 18 år"

"Vi innser at kommunen av økonomiske grunner har utfordringer med å løse dette uten samarbeid med andre parter. BUL vil gjerne være en samarbeidspartner i dette arbeidet."

"Det ideelle er at haller og andre idrettsanlegg bygges der brukerne bor, i nærmiljøet. Dette betyr at brukerne ikke behøver å bli kjørt til trening. Dette er miljø og trafikkmessig en stor fordel som det også må tas hensyn til i stedsvalget."

"Vi har registrert over lang tid at både det politiske miljø og administrasjonen (rådmannen) har vært positive til å finne løsninger for å bedre den prekære hallsituasjonen. Også vi, idrettsledere, må akseptere at vi må delta i å finne løsninger."

Her finner du link til alternativet som i utredningen er kostnadsberegnet. Vi gjør oppmerksom på at skissene kun er ment for å vise plassering av hallen, ikke selve utformingen med fasadeløsninger.

Ny+treningshall+Breverud+altn.+2.pdf 

Alternativer som ikke er kostnadsberegnet:

Ny+treningshall+Breverud+altn.+1.pdf 

Ny+treningshall+Breverud+altn.+3.pdf

 

 | Mer++